בעלי תפקידים בעמותה

שםתפקידדוא"ל
נאילה עוכליו"ר העמותהnailaokaladv@gmail.com
הדס בזק תמירמנכ"לית העמותהhadasharduf@gmail.com
נועם הורוביץחבר ועדnoam.horo@gmail.com
הדס בנקיחברת ועדbankihadas@gmail.com
שלומי דהןחבר ועדshlomi-d@hadera.muni.il
אבירם אריאליחבר ועדaviram.ariely@gmail.com
שרוליק סיוןחבר ועדsrulikly@gmail.com
תום נבוןחברת ועדtom.berant@gmail.com
גלית ארזמנהלנית ביה"סgaliterez04@gmail.com
אייל לנגהנהלת יסודיlangeyal@gmail.com
ניצן פריימןהנהלת יסודיnitzanfrei@gmail.com
דגנית גונןהנהלת תיכוןdganit.gonen@gmail.com
אורן רוזנרהנהלת תיכוןoren.rosner@gmail.com
מעיין אוסטרמנהלת אדמיניסטרטיביתamuta.harduf@gmail.com  
04-9058707