מגמת ביולוגיה

הרחבת הביולוגיה מציעה לתלמידים אפשרות של לימוד עיוני מורחב בתחום זה ודורשת נכונות למאמץ והשקעה. התלמידים בהרחבה לומדים "שפה חדשה" של מונחים והגדרות, ונדרשים לפתח "חשיבה מדעית" . הלימודים בהרחבת הביולוגיה מועשרים בסיורים והרצאות, בביקורים במעבדות מחקר ובמפגשים עם חוקרים.

בכיתה יא לומדים באופן יסודי על מבנה התא, ומעמיקים בהבנת הגנטיקה. בנוסף עוסקים בהרחבה בתורת האבולוציה ובהבנת תחום האקולוגיה. בסוף כיתה יא ניגשים לבחינת הבגרות העיונית. מבחן זה מהווה 3 מתוך 5 יחידות לימוד שכוללת ההרחבה.

כיתה יב מוקדשת לעבודה מעשית בשני תחומים, אשר מהווים את שתי היחידות הנוספות של ציון הבגרות:

1) כתיבת עבודת ביו-חקר, המבוססת על תצפיות וניסויים עצמאיים.

2) התנסות בעבודת מעבדה, הכוללת בחינת בגרות.

לשאר המגמות