גנים

כיום פועלים שלושה גנים רב גילאים אשר מהווים
גנים מזינים לבית הספר היסודי בהרדוף

גן ליבנה

גן המופעל על ידי העמותה לקידום אמנות החינוך ונועד לתת מענה למשפחות מישובים שונים בעמק יזרעאל. את גן ליבנה מובילות מיכל שלו ודפנה אמיר, הגן שוכן במתחם ביה"ס היסודי.

גן שקד

 גן החל מהשנה עבר לאחריות העמותה לקידום אמנות החינוך  נותן מענה לילדי הישוב אשר לא נקלטו בגן התקן הישובי וילדים מישובים שונים מהמועצה. הגננות המובילות את הגן הן  איילת קפלן וליאור סיוון. הגן שוכן במבנה שבבעלות הישוב והוא חלק מקומפלקס של שני הגנים אשר הוקמו ילדי הישוב.

גן חרוב

גן התקן של הישוב הפועל הרדוף. גן זה גם הוא במבנה שבבעלות הישוב, בתוך קומפלקס הגנים. מובילות הן נעמה גן וטל דובדבני. הגן נותן מענה לילדי הישוב.

חינוך ולדורף -בשבע השנים הראשונות

חינוך ולדורף בשנות הילדות המוקדמות מניח כעיקרון מרכזי בתפיסתו החינוכית את עובדה שהילד לומד בגיל זה דרך חיקוי ודוגמא ולא דרך הוראות והסברים. לא הדיבור המוסרי ולא ההסברה התבונתית הם המשפיעים על הילד, אלא המעשים הנעשים על ידי המבוגרים לעיני הילד. הילד בתקופת חיים זו הוא ישות חושית הרגישה לכל המתרחש סביבה ואותו היא סופגת ללא יכולת הפרדה. לסביבה החיצונית יש השפעה מכרעת על עיצוב נפשו של הילד ויחסו לעולם. הגננת נדרשת לפתח בתוכה הלך נפש של סמכות אוהבת וחמה.

בחינוך ולדורף מושם דגש רב בגיל הגן על המשחק החופשי שנועד לתת מרחב לפעילות הדמיון והיצירתיות המתעוררת בקרבו, מעבר לחיקויי של כל המתרחש סביבו מרגע לידתו.  זהו הבסיס ליכולת החשיבה החופשית והיצירתית בהמשך. יש הבנה בחינוך ולדורף שהיעלמות המשחק בחיי ילדים לטובת צפייה פסיבית במרקע מהווה פגיעה של ממש בבסיס הבריא של כוחות הנפש – רצון, רגש וחשיבה, אותם חינוך לטפח

 

חומרי המשחק באים לחזק את כוחות הדמיון והיצירתיות של הילד ולכן יש הקפדה בגני ולדורף על חומרים פשוטים וגולמיים ככל הניתן חומרים מן הטבע ללא צורה מוגדרת, פיסות בד, בובות פשוטות שצורתן רק מרומזת הקוראת לדמיון להשלים את דמותן, תחפושות וצעצועים גולמיים יעוצבו בהתאם לדמיון הילד ויאפשרו לו להפעיל את כוחותיו הפנימיים באופן אקטיבי.

חשיבות רבה ניתנת למשחק במגרש החול, טיולים בטבע וחשיפה למגע עם חומרים טבעיים. כיום מוצף הילד המודרני בשלל צעצועים מכניים וטכנולוגיים אשר מהותם הפנימית היא הפוכה ומכוונים את הילד לכיוון ברור. הפונקציונאליות הברורה של צעצועים אלו לא מותירה לדמיון ולכן לא יחלוף זמן רב יבקש צעצוע חדש.

דגש מושם בגן ולדורף על חזרתיות וריתמוס. בגיל זה הילד רגיש ושמח לכל מה שמביא אתו חוויה ריתמית ברגש בתנועה ודרך החושים. חזרה על סיפור, שיר או דקלום משמחת אותו והוא לא יתעייף ממנה. היא בונה בו תחושת יציבות ותחושת ביטחון. עולם המבוסס בגיל זה על ריתמוס קבוע  כמו ארוחות מסודרות, סדר יום ברור, פעילות משותפת של מעגל עם פעילות של תנועה דקלום ושירה דרך חיקוי, או טקסים בזמן ההשכבה, הם בעלי משמעות עבור הילד.

צריך לזכור שהילד בגיל זה, למרות שהוא לעיתים מוכוון על ידי סביבתו להיתפס כמבוגר קטן, איננו באמת מבוגר ותפיסת העולם שלו שונה. הוא עדיין מחובר לעולם באופן שונה וחווה עצמו חלק ממנו. הוא איננו חושב עליו מבחוץ ובעולמו הפנימי העולם מונפש וחי. לגלוג על אמירותיו כ"ילדותיות" ויצירת עולם "נכון" שיש לכל תופעה "הסבר מדעי"מרוקנים את עולם הילדות מתוכן חי, מבלבלים אותו ומונעים ממנו לבטא את טבעו העמוק. פנייה כזו לילד היא תוצאה של רצון תרבותי לבגר את הילד מהר ככל האפשר כדי להכינו לחיים, אך בפועל היא מחלישה את כוחות הנפש המבשילים בקצב אורגני . חינוך ולדורף לקח לעצמו למטרה לשמור על עולם הילדות כמקום בריא להתפתחות תקינה לכוחות הנפש אשר ישרתו את הילד בעתיד כאדם בוגר.

הרשמה לגני שקד וחרוב : נעמה גן – 052-8346446,   הרשמה לגן ליבנה : מיכל שלו – 054-7711952