בית ספר יסודי

בית הספר ולדורף בהרדוף נוסד בתשנ"ט כבית ספר ניסויי, על-אזורי וצומח. בית הספר עושה מאמץ ליישם בכל תחום ובכל מערכותיו את יסודות חינוך ולדורף. בבית הספר כיום, ישנן   12 כיתות א' עד י"ב ועוד ארבע כיתות של חינוך מיוחד, כ- 450 תלמידים.

כבר מראשית קיומו היה בית-הספר בהרדוף בית-ספר ממלכתי ורשמי לכל דבר, העבודה במסגרת מערכת החינוך הרשמית והמוכרת הנה חלק מתפיסת עולם, שעל בתי-הספר להשפיע וליצור בתוך ומתוך מערכת החינוך הממלכתית. על-כן נאבק בית הספר על שני דברים משלימים: הראשון, הכרה מלאה בו כמיצג דרך חינוכית חשובה ולגיטימית גם בארץ ישראל, והשני הזכות לחופש פדגוגי מרבי בתוכניות ובשיטות הלימוד. צעד שעזר לנו מאד במאבק זה, היה ההכרה של בית-הספר בהרדוף כבית-ספר ניסויי על-ידי המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך בירושלים.

מדי שנה עוברים בשער הפרחים כ30 ילדים וילדות העולים לכיתה א'. בשמונה השנים שתבואנה, עד עלייתם לתיכון, יעברו הילדים מסע שיהפוך אותם מילדי גן, לנערים ונערות מתבגרים. שמונה שנים אלו, החובקות את השביעון השני של הילדות, הינן גם לב ליבה של הילדות. מהלך זה, מהילדות המוקדמת לנערות ולבגרות, צופן בחובו מהלכים איטיים ורציפים כמו גם שינויים מהירים ואף דרמטיים. 
צוות ביה"ס היסודי, הכולל בתוכו מחנכי כיתות ומורי מקצוע, מלווה באהבה ובמקצועיות שנות צמיחה אלו, הן בהיבט האישי של כל ילד, והן כקבוצת- כיתה העושה דרך משותפת בשנים חשובות אלו. מחנך/ת הכיתה, בשיתוף עם מורי המקצוע של הכיתה, לומדים להכיר כל ילד וילדה, ולהפוך שנים אלו לשנים של גדילה והתעצמות אישיים, תוך כדי שיתוף פעולה מלא ורצוף עם ההורים, בכדי שהוויית ביה"ס והבית יזרמו ויפרו זה את זה באופן הרמוני ושלם. 

מאז הקמתו של ביה"ס, לפני …שנים, שררה תמימות דעים בתוך צוות המורים של ביה"ס, לגבי היותו פועל בתואם מלא עם עקרונות חינוך וולדורף. בפגישות לימוד משותפות, כמו גם בליווי עמיתים, מעמיקים המורים את היכרותם והתנסותם ביסודות חינוך וולדורף, ומתאימים אותם לחיים בחברה המודרנית, כמו גם למרחב הגאוגרפי והאנושי בו אנו פועלים. 
מעצם היותו של ביה"ס חלק ממערכת החינוך הממלכתית של מדינת ישראל, פועל צוות ביה"ס מול משרד החינוך על מנת להתאים את אופן הלימוד לדרישות המשרד, ויחד עם זאת, לאפשר את ייחודיות החינוך וההוראה הנגזרים מעקרונות חינוך וולדורף. מערכת היחסים הטובה, האימון השורר בין ביה"ס ומשרד החינוך, וההערכה הרבה הניתנת לפועלו של ביה"ס, אפשרו ומאפשרים התאמה כמעט מלאה, בין דרישות אלו לאופן ההוראה שאנו מבקשים להעניק לילדים.

"עלינו לעשות את מרב המאמצים כדי לטפח בני אדם חופשיים, המסוגלים מתוך עצמם להעניק משמעות והכוונה לחייהם. דימיון יצירתי, חוש לאמת ורגש אחריות- שלושה כוחות אלו מהווים את עמוד התווך של החינוך."

ניהול מעגלי ועבודת הצוות

ניהול ביה"ס היסודי הוא ניהול מעגלי, כאשר כל ההחלטות החשובות וכבדות המשקל מתקבלות בהסכמה של כל חברי ההנהלה. חברי ההנהלה [8-12 חברים] הם מורים מביה"ס, אשר מתכנסים אחת לשבוע כדי להתעדכן על המתרחש בביה"ס, ולהעלות סוגיות הדורשות ליווי והחלטה.
חברי ההנהלה נושאים  מנדטים הניתנים להם מאת ההנהלה: צוות פדגוגי, כספים, קליטות, אחזקה, בטחון ועוד, ומביאים למעגל הניהול שאלות להתייעצות והחלטה משותפת. 
בנוסף, מתכנס כל צוות המורים אחת לשבוע לאחר צהריים שלם של לימוד ועבודה. בזמן הזה, המכונה 'פגישת הקולגיום', לומדים המורים, עוסקים בעשייה אומנותית, מעלים שאלות פדגוגיות, ומלווים את הנעשה בכיתות. 
בנוסף נפגשים צוותי המורים של כל כיתה עם מחנך/ת הכיתה מספר פעמים בשנה, בכדי ללוות את הכיתה כולה, ואת התלמידים שבה בצורה המיטבית.

מזכירות בית ספר יסודי - 04-9059300